På grund av ett fel under uppdatering mellan ROVABs produktsystem och hemsidans databas har inkorrekta priser visats på flera produkter. Priserna har avaktiverats på hemsidan tills felet är åtgärdat.
Du som har beställt via hemsidan mellan 1:a April till 24:e Maj kan i de fall du betalat för mycket kontakta oss för att ersättas med mellanskillnaden.

Alla Uppdateringar

Träffa oss på NORIC RAIL!

Inbjudningsbild till ELMIA Nordic Rail 2019, ROVAB

Passa på att träffa oss i Jönköping på mässan ELMIA NORDIC RAIL 8-10 oktober.

Ett ypperligt tillfälle att se vårt utbud av smörjapparater för spårbunden trafik och smörjmedel som minskar slitage och missljud från räls/fordon. I  vår monter B06:50 har vi även andra produkter att visa upp och du kan boka möte med våra säljare i förväg eller titta in spontant under mässdagarna.

Den här länken ger dig en gratis entrébiljett till Nordic Rail: https://www.elmia.se/nordicrail/for-besokare/entrebiljett/?code=F488378

Varmt välkommen! Hoppas  vi ses på mässan!

Teamet från ROVAB

Tester pågår hos Iggesund Forestry

Just nu pågår det tester hos Iggesund Forest, som är en av Sveriges ledande tillverkare av Sågsvärd. Iggesund har länge haft problem med att kunder använder fel fett till sina maskiner, vilket innebär att topptrissor knyper eller går sönder, att svärden går för varmt eller att kedjor koksar.

Men nu har Iggesund börjat undersöka lösningar för att undvika onödigt slitage och haverier. De har i över ett år haft tester med ett överraskande fett: ROVABs flaggskeppsmörjmedel för järnväg, Biorail®.

Biorail är ett biologiskt nerbrytbart fett som i över 15 år har använts på Sveriges järnvägar. Det är utformat för att klara av de hårda förhållanden som finns på den svenska järnvägen.

Biorail klarar stora krav på temperatur- och vattenresistens med en kraftig vidhäftningsförmåga. Samtidigt måste fettet klara av påfrestningar orsakade av några av Sveriges snabbaste och tyngsta tåg. Idag är Biorail det mest utbredda smörjmedlet i Sverige och täcker majoriteten av den svenska järnvägen.

Biorails egenskaper som järnvägsfett har visat sig kunna vara till stor nytta inom flera industrier, och liknas till ett avancerat heavy-duty fett som även är biologiskt nedbrytbart. För Iggesund Forest har fettet inneburit tydliga minskningar i både smörjintervall och underhållsrelaterade problem.

Baserat på ett år av undersökningar hos Iggesund, verkar Biorail vara redo för en expansion till flera industrier där biologiskt nedbrytbara oljor inte tidigare varit möjliga, eller tillförlitliga.

Förutom på sågsvärd, testas biorail just nu även på lastbilar och entreprenadfordon.

Detta inlägg är en del i en ny serie av undersökningar inom hållbart underhåll där Biorail har en ledande roll.

NPL PRODUKTGUIDE 2020

Vi har sammanställt stora delar av vårt sortiment ROVAB Nordic Performance Lubricants i en produktguide för att underlätta valet av produkt för just ditt fordon. Du kan alltid höra av dig kontoret eller någon av våra säljare Bengt, Johan & Martin om du har frågor eller vill ha produktguiden mailad till dig!

Här kan du läsa den nya guiden:

Nya Öppetider

Från och med måndag 27 april är ROVABs kontor bemannat under nedanstående tider.

De nya öppettiderna gäller tillsvidare.

Måndag – Torsdag:   kl  8:00 – 16:00

Fredag:   kl  8:00 – 12:00

Helgdagar som infaller på en vardag är kontoret stängt.

Om du akut  behöver komma i kontakt med ROVAB övrig tid så ring Mikael på 070-660 61 34.

Dunderklumparna far norrut!

Nyss lastades 8 st ”Dunderklumpar” fyllda med kuggfett och centralsmörjfett, för leverans upp till Aitikgruvan! Ett nytt system som sänker påfyllningstiden från flera timmar/kubik till 10-12 minuter! Här kan man verkligen prata om produktionsökning på Bolidens lingrävare!

Underhållsmässan 2020

Välkommen att träffa ROVAB i Göteborg på mässan UNDERHÅLL 2020, 10-13 mars! Du hittar oss i monter A02:46 och vi diskuterar gärna lösningar till dina underhållsrelaterade problem- testa oss gärna!

Via länken nedan kan du registrera dig för ett kostnadsfritt entrékort till mässan.

Hoppas vi ses på UNDERHÅLL 2020!

En länk för att beställa biljett till Underhållsmässan 2020

ROVAB i Goblin Works Garage

Håkan Bodin har sin bil med i bilserien Goblin Works Garage.

Håkan Bodin som äger och kör bilen har valt ROVABS egna varumärke Nordic Performance Lubricants (NPL) både till rallybilen och till maskinerna i sitt lantbruk.

Nyfiken på kvalitetsprodukter till dina fordon? Hör av dig på 0171-475113 eller kika på vår hemsida.

Oljefiltrering – Bypassystem

Föroreningar är orsak till 80% av alla oljerelaterade fel och haverier och kan kosta hundratusentals kronor, upp till miljoner, i stilleståndskostnader, reservdelar och produktionsstopp. Metallpartiklar, vatten och damm tillsammans med temperatursfluktuationer är bara några av de omständigheter som orsakar dålig olja och haverier.


När det gäller skydd av olja och smörjmedel är filtrering den andra och kraftigaste försvarslinjen, där den första är en Andningsventilator.

Det finns ett antal typer av oljefiltrering; de två mest typiska är ”fullflödesfiltrering” och ”bypass-filtrering”. Fullflödesfilter är oljefilter som vanligen placeras som returfilter i eller i anslutning till hydraultanken, eller som tryckfilter, oftast då i direkt anslutning efter hydraulpumpen. 

Storleken på ett fullflödesfilter måste anpassas, dels för det totala oljeflödet och dels på kravet på renlighet. Innebörden blir att större krav på renlighet är lika med tätare filter och därmed större filtermassa. Detta för att inte orsaka för högt tryck i systemet så att oljan bypassas via filtrets säkerhetsventil.

Ett typiskt fullflödesfilter som ofta kommer förinstallerat från tillverkaren har ett ca: 2 mm tjockt glasfibersfilter som klarar av att ta större partiklar, kring 5-20μ (micron), men inte mäktar med att filtrera bort slam, oxider och vatten som är den direkta orsaken till att oljan startar sin nedbrytningsprocess.

(se även förebyggande andningsluftfiltrering).

Fördelen med ett djupfiltrerande bypass-filter är att det består av ett kraftigt filterelement av cellulosa. Filterenheten är oftast ansluten till hydraulsystemets trycksida som ett separat litet system, som kontinuerligt låter en mindre mängd olja filtreras och renas i samband med att hydraulsystemet aktiveras. Det gör att ”tätare” och mer effektiva filter kan användas utan risk att hindra systemets oljeflöde. Filterenheten anpassas efter systemets oljevolym, renlighetskrav och kontamineringsgrad (systemets egen generering av föroreningar)

Till skillnad från ett fullflödesfilters ca:2mm tunna filtermassa, har ROVABs djupfiltrerande bypassfilter en ca:114 mm tjock filtermassa med en filtreringsgrad på <2 μ (micron) och erhåller en absolut helt ren olja. Det fungerar igenom att låta oljan flöda naturligt ner igenom filtret via den axiella flödesprincipen och behöver ingen egen pump när det är installerat i ett befintligt hydraulsystem.

De vanligaste filterelementen (det material som oljan filtreras igenom) – är glasfiber och cellulosa. Glasfiber kan ha en bra filtreringskapacitet när de är av riktigt bra kvalité och har en reningsgrad på ca: 2-5 μ. Då kan de i vissa fall mäta sig med cellulosafilter. Glasfiber blir heller inte mättade lika fort. Nackdelen med glasfiberfilter är att de inte kan absorbera fukt, slam och oxider på samma sätt som ett cellulosafilter – så länge vatten kommer in i eller inte avlägsnas från systemet, ökar risken för nedbrytning av oljan och även bakterietillväxt kan bli ett problem om situationen är tillräckligt långt gången.

Cellulosafilter är filter som består av cellulosa, d.v.s. papper, och dessa är mest förekommande vid djupfiltrering via bypassystem. De är trots sin enkla konstruktion några av de bästa filtren för oljerening. ROVABs cellulosafilter tar bort partiklar ner till < 2 μ, och absorberar även fukt, oxider samt slam och harts-produkter ner till bakterienivå.

En absolut ren olja fri från vatten, slam, harts och oxider, minimerar risken för oljeläckage, då slangar och tätningar bibehåller sin ursprungliga spänst. En ren olja innebär även minskat slitage, vilket ger en minimerad kostnad för dyra komponenthaverier och oplanerade stillestånd.

Om ett av ROVABs djupfiltrerande bypass-filter installeras tillsammans med ROVABs partikel och vattenabsorberande andningsventilator, kan partikel-och vattenintrång samt alla medföljande problem i princip helt elimineras, vilket till slut kan spara stora kostnader som inte behövs läggas på oplanerade stillestånd, haverier och reservdelar.

ROVABs djupfiltrerande bypassystem är utrustade med tryck- och flödesreglering och kan därför anslutas till trycksystem upp till 300 bar.

En mätare indikerar när filterelementet bör bytas. Om ett filterelement blir mättat onormalt fort och därför måste bytas oftare än vad som är brukligt, är det en tydlig indikation på att det finns brister i systemet där partiklar tar sig in eller genereras.

Ett bypass-filter kan på så vis även agera som ett diagnosverktyg eller varningsindikator.

Luftfiltrering: oljekontaminering från luft

Air Sentry(TM)

Air Sentry D-serien, industriklassade andningsventilatorer för filtrering av luft till känslig utrustning

En av de vanligaste orsakerna till haverier, stillestånd, bakterietillväxt och slamprodukter är olja som blivit kontaminerad av vatten och föroreningspartiklar, så som metall, rost och damm.

När en olja blivit kontaminerad börjar en nerbrytningsprocess som nedgraderar oljans kvalité och egenskaper. Sedan bryts systemet som oljan befinner sig i ner. Det räcker med att dammpartiklar tar sig in för att en nedbrytningsprocess ska starta. Dammet hamnar i oljan och börjar sakta men säkert slita upp små metallpartiklar från ledningarna och oljetankarna. Metallpartiklarna åker runt i systemet och sliter upp större partiklar från väggar och komponenter, vilka börjar orsaka betydande skador i form av nedbrytning av pumpar, kugghjul och hydrauliska komponenter.

Om man föreställer sig den situationen, men också lägger till vatten, blir skadorna ännu mer betydande: syre tar sig till uppskrapade platser och till lösa metallpartiklar som börjar rosta. Rostet blandas in i oljan tillsammans med andra partiklar och sätter igång en nedbrytning av oljemolekylerna, vilket resulterar i slamprodukter. När dessa slamprodukter fastnar på väggar och i komponenter skapas gynnsamma miljöer för nedbrytningsbakterier som börjar “äta” oljan och producera mer kontaminationsprodukter. Dessa bakterier behöver inte nödvändigtvis syre, utan producerar egna gaser, så som koldioxid och metan – vilket leder till gasbubblor som orsakar ännu större mekaniska skador. Och om det inte vore nog så kan de även producera ren syra, vilket snabbar upp rostningsprocessen och kan leda till enorma och skador som inte kan repareras.

Air Sentry diagram - hur funkar det

Det finns olika sätt att skydda sig mot nedbrytning av oljan, och en andningsventilator är den första försvarslinjen. Igenom att torka och filtrera luften som tar sig in till oljesystemet kan man förhindra fukt och partiklar. Oftast räcker det med en ventilator per system, I välutvecklade system brukar luft bara ha en väg att ta sig in och ut.

Om din olja redan har blivit kontaminerad eller ett luftfilter inte är tillräckligt så är den andra försvarslinjen ett kraftigt oljefilter som kontinuerligt kan rena oljan och förhindra att en nedbrytningsprocess kan fortgå. Oljefiltrering kan tillsammans med en andningsventilator återställa en redan kontaminerad olja, så länge den inte har brutits ned för mycket, och kan öka en ny oljas livslängd med flera år

Vi på ROVAB har i snart 30 år utvecklat ett produktsortiment för de mest krävande jobben i norden. Vi erbjuder oljeunderhåll för allt ifrån entreprenader och lantbruk, till gruvor, el-industri, marina applikationer och tillverkningsindustri. Idag har vi haft en av världens ledande andningsventilatorer, Air Sentry, i över 20 år, och kan erbjuda både breda och specifika lösningar till små och stora företag.

Läs gärna också om Oljefiltrering!

Rovabs Andningsventilatorer: