På grund av ett fel under uppdatering mellan ROVABs produktsystem och hemsidans databas har inkorrekta priser visats på flera produkter. Priserna har avaktiverats på hemsidan tills felet är åtgärdat.
Du som har beställt via hemsidan mellan 1:a April till 24:e Maj kan i de fall du betalat för mycket kontakta oss för att ersättas med mellanskillnaden.

Oljefiltrering – Bypassystem

Föroreningar är orsak till 80% av alla oljerelaterade fel och haverier och kan kosta hundratusentals kronor, upp till miljoner, i stilleståndskostnader, reservdelar och produktionsstopp. Metallpartiklar, vatten och damm tillsammans med temperatursfluktuationer är bara några av de omständigheter som orsakar dålig olja och haverier. När det gäller skydd av olja och smörjmedel är filtrering den andra […]

Luftfiltrering: oljekontaminering från luft

Air Sentry(TM) En av de vanligaste orsakerna till haverier, stillestånd, bakterietillväxt och slamprodukter är olja som blivit kontaminerad av vatten och föroreningspartiklar, så som metall, rost och damm. När en olja blivit kontaminerad börjar en nerbrytningsprocess som nedgraderar oljans kvalité och egenskaper. Sedan bryts systemet som oljan befinner sig i ner. Det räcker med att […]

Smörjsystem & Appliceringsutrustning

När man har kommit fram till vilket smörjmedel som är mest lämpligt för en applikation gäller det att få rätt mängd, på rätt plats. Det ska vara enkelt och effektivt och inte riskera att glömmas bort, då det kan få stora konsekvenser i form av haverier och stillestånd. Därför används nuförtiden ofta automatiserade system. På […]

Filtrering

Oavsett vilken olja du använder i dina maskiner blir den med tiden förorenad. De fullflödesfilter som normalt sitter monterade i hydraulsystemen mäktar endast med att filtrera de lite större partiklarna, medan de mindre partiklarna tillsammans med vatten, oxid och slam fortsätter att cirkulera i systemet. Följderna blir ökat slitage, sämre prestanda och tillförlitlighet. Filter sätts […]

Smörjmedel

Smörjmedel Det finns många olika typer och kvaliteter av smörjmedel, både vad gäller oljor och fetter. Med ett sämre smörjmedel behöver man använda mer för att uppnå nöjaktig effekt. Dessutom smörja oftare, eller byta ut olja som fort blivit dålig, vilket tar onödig tid. En dålig produkt kan leda till ökat slitage och kortare livslängd […]