Luftfiltrering

Air Sentry(TM) – Förhindra oljekontaminering

En av de vanligaste orsakerna till haverier, stillestånd, bakterietillväxt och slamprodukter är olja som blivit kontaminerad av vatten och föroreningspartiklar, så som metall, rost och damm.

När en olja blivit kontaminerad börjar en nerbrytningsprocess som först nedgraderar oljans kvalité och egenskaper, och som sedan börjar bryta ner systemet som oljan befinner sig i. Det räcker med att dammpartiklar tar sig in för att en process ska starta: Dammet hamnar i oljan och börjar sakta men säkert slita upp små metallpartiklar från väggarna. Dessa metallpartiklar åker sen runt i systemet och sliter upp större partiklar från väggar och komponenter, som i sin tur börjar orsaka betydande skador i form av nedbrytning av pumpar, kugghjul och hydrauliska komponenter.

Om man föreställer sig den situationen, men också lägger till fukt eller vatten, blir skadorna ännu mer betydande: syre tar sig till uppskrapade platser och lösa metallpartiklar och påbörjar en rostningsprocess, rost som sen blandas in i oljan tillsammans med andra partiklar. Under den här tiden reagerar vattnet, oljan och partiklarna och sätter igång en nedbrytning av oljemolekylerna, som tar formen av slamprodukter. När dessa slamprodukter fastnar på väggar och i komponenter skapas gynnsamma miljöer för nedbrytningsbakterier som börjar “äta” oljan och producera mer kontanimationsprodukter. Dessa bakterier behöver inte nödvändigtvis syre, utan producerar egna gaser, så som koldioxid och metan – vilket leder till gasbubblor som orsakar ännu större mekaniska skador. Och om det inte vore nog så kan de även producera ren syra, vilket snabbar upp rostningsprocessen och kan leda till enorma och skador som inte kan repareras.

En bild på både Air Sentry och Rovab Filtration

Det finns olika sätt att skydda sig mot nedbrytning av oljan, och en andningsventilator är den första försvarslinjen. Igenom att torka och filtrera luften som tar sig in till oljetanken och systemet kan man förhindra att systemet tar in tillräckligt mycket fukt eller partiklar för att påbörja nedbrytningsprocessen, och oftast så räcker det med en ventilator per system, då luft oftast har en enda väg att ta sig in och ut i ett välutvecklat system.

Om din olja redan har blivit kontaminerad eller ett luftfilter inte är tillräckligt så är den andra försvarslinjen ett kraftigt oljefilter som kontinuerligt kan rena oljan och förhindra att en nedbrytningsprocess kan fortgå. Faktum är att oljefiltrering tillsammans med en andningsventilator kan återställa en redan kontaminerad olja, så länge den inte har brytits ned för mycket, och kan öka en ny oljas livslängd med flera år

Vi på ROVAB har i snart 30 år samlat produkter och erfarenhet inom oljeunderhåll för allt ifrån entreprenader och lantbruk, till gruvor, el-industri, marina applikationer och tillverkningsindustri. Idag har vi haft en av världens ledande andningsventilatorer, Air Sentry, i 20 år, och kan erbjuda lösningar till både små och stora företag.

Läs gärna också om Oljefiltrering!

Rovabs Andningsventilatorer:

Mer från Rovacademy

Fler rovacademy

0