På grund av ett fel under uppdatering mellan ROVABs produktsystem och hemsidans databas har inkorrekta priser visats på flera produkter. Priserna har avaktiverats på hemsidan tills felet är åtgärdat.
Du som har beställt via hemsidan mellan 1:a April till 24:e Maj kan i de fall du betalat för mycket kontakta oss för att ersättas med mellanskillnaden.

HUDDIGs lösningar mot oxidering och nedbrytning av hydraoljor

Problem

Vatten, värme och föroreningar i hydraulsystemen bryter snabbt ner hydrauloljornas prestanda genom oxidation och hartsutfällningar, med ökad risk för slitage på såväl pumpar, ventiler, slangar och tätningar.

Lösning

Genom att montera ROVABs djupfiltrerande bypassfilter-system tillsammans med en partikel- och vattenabsorberande andningsventilator, minimeras hydrauloljans kontaminering.

Resultat

  • Ständigt absolut ren och vattenfri hydraulolja.
  • Längre oljebytes-intervaller.
  • Minskad slitage på såväl rörliga komponenter, som på slangar och tätningsmaterial.
  • Minskad miljöbelastning.

I Korthet

1. Minskad risk för oplanerade stillestånd.
2. Avsevärt längre oljebytesintervaller
3. Kostnads & miljö-besparande

Bilden visar ROVABs bypassfilter tillsammans med den partikel- och vattenabsorberande andningsventilatorn.

Relaterade produkter

Bakgrund

HUDDIG AB utvecklar, tillverkar och säljer grävlastare till främst entreprenad, järnväg och linjebyggnad. Man har en framträdande miljöpolicy och ligger i framkant med miljövänlig teknik.
Kraven på minskad miljöbelastning innebär nya krav på bl.a. hydrauloljor, vilket i sin tur innebär krav på ökad renlighet i hydraulsystemen, där vatten, värme och yttre föroreningar redan i hydraultanken påbörjar en nedbrytningsprocess på många av dessa ”moderna” oljor.

Föregående situation

Många av de miljöoljor som finns på marknaden är av typen
”syntetiska estrar” som betecknas som ”hydroskopiska”, vilket innebär som en nackdel att de absorberar och binder mer vatten än mineraloljor.
Standardoljefilter har ej förmågan att absorbera vatten, oxider och de allra minsta föroreningarna och innebär att de flesta miljöoljor, som är betydligt dyrare än mineraloljorna, också får en kortare livslängd.

Åtgärder

HUDDIG har genom att montera ROVABs bypassfiltersystem
tillsammans med ROVABs partikel och vattenabsorberande
andningsventilator, minimerat riskerna för att hydrauloljan
oxiderar och bryts ner.
Med en konstant absolut ren hydraulolja som blir resultatet av
montaget av dessa filter, minimeras risken för oplanerade
stillestånd, samtidigt som hydrauloljans bytesintervaller förlängs avsevärt. Dessutom behåller slangar och tätningar i cylindrar och ventiler sin spänst med minskad risk för oljeläckage och negativ miljöpåverkan.