COMPASS™ EP 2

De främsta egenskaperna hos detta tunga fett är tolerans för vatten och förmågan att tåla tunga laster. Compass™ EP är ett litiumkalciumfett, berikat med syntetiska polymerer som hjälper fettet att klamra sig fast vid metall och avvärja vatten, även vid högt tryck. När vatten så småningom ändå blandas in i fettet är effekten mindre än med konventionellt fett. Compass™ EP innehåller tillsatser som motverkar de negativa effekterna av vatteninträngning. Under standardiserade laboratorietester blandades vatten i under 5 000 slag, och sen mättes graden av uppmjukning. Det fanns ingen mätbar effekt på fettets konsistens. Under detta test blir många fetter mjuka till den grad att de blir flytande. Compass EP:s förmåga att motstå extremt tryck framgår av den höga svetspunkten (500 kg) på four ball-maskinen. Slutanvändare rapporterar konsekvent att Compass™ EP presterar bättre under hög belastning än fetter som kostar betydligt mer.
Produktformulär

Vid köp skickas en förfrågan till oss. Du har möjlighet att ändra eller godkänna beställningen innan den genomförs.
Du behöver inte förklara vilken produkt det handlar om, det skickas automatiskt till oss.

Beskrivning

  • VATTENRESISTENT – bibehåller en skyddande film på metall.
  • STABIL – behåller sin form under tung belastning eller vid vattenintrång.
  • SLITAGESKYDDANDE – innehåller molybdendisulfid för skydd vid tung last.
  • PUMPBAR – kan användas i automatiska system vid låga temperaturer.

ANVÄNDNING:

Rekommenderas för långsamma lager och lager med medelhastighet, särskilt de som utsätts för hög last och / eller vatten. Compass kan användas i stålverk och annan primär metallbearbetning, i massa- och papperstillverkning, reningsanläggningar för avloppsvatten, cementfabriker, gummi- och plasttillverkning, marina tillämpningar, gruvdrift, avverkning, konstruktionsindustri, etc.

DATA EP2
  GRAD (klass) EP 2
D-217 Konpenetration (Arbetad) 265 – 295
D-2265 Dropp punkt °C 204
D-445 Kinematisk viskositet (Basolja) cSt @ 40°C

cSt @ 100°C

263.0

21.1

D-445 Kinematisk viskositet (Basolja med polymer) cSt @ 40°C

cSt @ 100°C

430

29

Gardner metod Densitet, lb/gal vid 15.5°C

Specifik Gravitation, g/cc vid 15.5°C

8.3

0.9966

D-2596 Four Ball EP

Svetspunkt, kg

500
D-2266 Four Ball Wear

Ärr, Bredd; mm

0.57
D-4049 Vatten spray av, % Förlust 10
D-1264 Förlust vid vattenspolning i % 2
D-1743 Rosttest Godkänd (godkänd)
D-4048

(Ändrad)

Kopparremsa Korrosion för fetter

100°C vid 3 timmar

1B
OEM

Standard

Låg temperatur Pumpbarhet

Lincoln Ventmeter @ 400 psi, °C

-1
  Förtjockare Litium