Memolub HPS

Memloubs punktsmörjsystem är små mobila smörjsystem som placeras var som helst där det är för farligt, eller tidsödslande, att smörja för hand. Smörjapparaterna kan placeras på ett säkert avstånd från smörjpunkterna och sköter smörjningen automatiskt via en timerfunktion som kan justeras av kunden själv. Smörjmedlet laddas i en patron som placeras i apparaten och som enkelt kan bytas ut när den är tom.

Beskrivning

MEMOLUB® HPS är ett automatiskt, elektromekaniskt och autonomt (själstyrande) smörjsystem som är återfyllningsbart. Det trycker ut en förutbestämd mängd av fett eller olja med 25 bars tryck. Den kan användas som enpunktssmörjning, direkt eller fjärrstyrt, eller som centralsmörjning med progressiva distributionsblock.

Ytterligare information

Volym

120cc, 240cc, 480cc