NPL GEAR OIL 85W/140 GL5 – 20 liter

Beskrivning

NPL GEAR OIL är en rad högkvalitativa mineraloljebaserade smörjmedel som är formulerade för användning i ett brett spektrum av fordons-, fabriks-, jordbruks- och industritransmissionssystem.

 

Applikationer

NPL GEAR OIL är konstruerad för användning i hypoid-bakaxlar, differentialer och fordonsväxellådor som kräver en API GL-5 nivå av prestanda.

 

Prestandanivåer

  • API GL-5
  • MAN 342M-2 (160.000 km)
  • ZF TE-ML 05A,  7A,  08, 12E, 16B, C & D, 17B, 19B, 21A
  • NATO 0-226
  • Scania STO:1

 

Fördelar

  • Termisk stabilitet
  • Oxidationsstabilitet
  • Slitageegenskaper
  • Korrosionsskydd
Typiska data      
SAE 75W/80 80W/90 85W/90 80W/140 85W140
Specifik gravitation

@ 15°C

0.876 0.893 0.899 25.0 27.4
Kinematisk viskositet

@ 100°C cSt

9.6 15.8 16.8 248.0 382.5
Kinematisk viskositet

@ 40°C cSt

52.6 148.8 171.3 120 97
Viskositetsindex 169 110 103 -25 -22
Häll punkt (°C) -48 -33 -30 193 204
Flampunkt (°C) 160 172 162 0.904 0.904