På grund av ett fel under uppdatering mellan ROVABs produktsystem och hemsidans databas har inkorrekta priser visats på flera produkter. Priserna har avaktiverats på hemsidan tills felet är åtgärdat.
Du som har beställt via hemsidan mellan 1:a April till 24:e Maj kan i de fall du betalat för mycket kontakta oss för att ersättas med mellanskillnaden.

NPL GEAR OIL 85W/140 GL5- 5 Liter

Denna produkt kan du beställa via våra säljare eller kontor.
Vid intresse, kontakta oss gärna på telefonnummer 0171 – 47 51 13, eller mejl info@rovab.com

NPL GEAR OIL är en rad högkvalitativa mineraloljebaserade smörjmedel som är formulerade för användning i ett brett spektrum av fordons-, fabriks-, jordbruks- och industritransmissionssystem.

Applikationer

NPL GEAR OIL är konstruerad för användning i hypoid-bakaxlar, differentialer och fordonsväxellådor som kräver en API GL-5 nivå av prestanda.

Fördelar

  • Termisk stabilitet
  • Oxidationsstabilitet
  • Slitageegenskaper
  • Korrosionsskydd

Beskrivning

Prestandanivåer

  • API GL-5
  • MAN 342M-2 (160.000 km)
  • ZF TE-ML 05A, 7A, 08, 12E, 16B, C & D, 17B, 19B, 21A
  • NATO 0-226
  • Scania STO:1
Typiska data      
SAE 75W/80 80W/90 85W/90 80W/140 85W140
Specifik gravitation

@ 15°C

0.876 0.893 0.899 25.0 27.4
Kinematisk viskositet

@ 100°C cSt

9.6 15.8 16.8 248.0 382.5
Kinematisk viskositet

@ 40°C cSt

52.6 148.8 171.3 120 97
Viskositetsindex 169 110 103 -25 -22
Häll punkt (°C) -48 -33 -30 193 204
Flampunkt (°C) 160 172 162 0.904 0.904