På grund av ett fel under uppdatering mellan ROVABs produktsystem och hemsidans databas har inkorrekta priser visats på flera produkter. Priserna har avaktiverats på hemsidan tills felet är åtgärdat.
Du som har beställt via hemsidan mellan 1:a April till 24:e Maj kan i de fall du betalat för mycket kontakta oss för att ersättas med mellanskillnaden.

NPL GLIDBANEOLJA 68 – 205 liter

Denna produkt kan du beställa via våra säljare eller kontor.
Vid intresse, kontakta oss gärna på telefonnummer 0171 – 47 51 13, eller mejl info@rovab.com

GLIDBANEOLJA 68 har formulerats från högkvalitativa mineraloljor och tillsatser och innehåller ett fästämne för att säkerställa att oljan fastnar på de rörliga delarna. Tillsatserna ger enastående motståndskraft mot oxidation, korrosion och slitage och eliminerar stick-slip och judder som ibland förekommer i mekaniskt och hydrauliskt drivna verktygsmaskiner.

Fördelar

  • Utmärkta glidoljor med bra smörjförmåga under låg hastighet eller höga belastningsförhållanden.
  • Hög filmstyrka.
  • Utmärkt oxidations- och korrosionsskydd.

Beskrivning

Specifikationer

  • Cincinnati Milacron P-47/P 50
  • Siderurgie Francaise FT 172
  • Statiskinemeter SF/BP

 

Typiska data  
ISO-GRAD 32 46 68 100 150 220
Specifik gravitation   @ 15ºC cSt 0.874 0.880 0.883 0.887 0.889 0.89
Kinematisk viskositet      @ 40ºC cSt 30.00 46.72 64.48 109.96 155.00 220.00
Hällpunkt (ºC) -18 -15 -12 -12 -12 -12
Flampunkt (ºC) 215 225 245 250 250 250