NPL HS J 10W/50 – 5 liter

NPL HS J 10W/50 är en helt syntetisk 4-taktsmotorolja för moderna högpresterande sportcyklar. Den ökar motorns acceleration och effekt ända upp till maxvarvtal.

NPL HS J 10W/50s formel använder den allra senaste tekniken för 4-taktsmotorcyklar för att ge optimalt skydd av motor, koppling och växlar – vilket den gör även under de hårdaste körförhållanden, inklusive ihållande drift vid höga varvtal.

NPL HS J 10W/50 är lämplig för alla moderna högpresterande motorcykelmotorer där API- och/eller JASO-specifikation rekommenderas.

Fördelar

  • Racing-baserad formuleringsteknik, för maximal motoracceleration
  • Extrem högtemperatursprestanda för luftkylda och vattenkylda motorer
  • Utmärkt oljeförbrukningskontroll och volatilitet vid hög hastighet
  • Utmärkt skjurstabilitet för att förhindra att viskositeten bryts ner
  • Följer alla krav för katalysator-utrustade motorer

Beskrivning

Prestandanivåer

  • JASO MA-2 API SL
  • BMW Special Approval for HP-2 Sport
  • Husqvarna-godkänt för alla 4-taktsmodeller

 

Tekniska data  
SAE 10W/50
Utseende: Klar och ljus
Specifik gravitation @ 15ºC cSt 0.850
Kinematisk viskositet @ 100ºC cSt 17.00
Viskositetsindex 166
Flampunkt (COC ºC) 210
Hällpunkt ºC -36