På grund av ett fel under uppdatering mellan ROVABs produktsystem och hemsidans databas har inkorrekta priser visats på flera produkter. Priserna har avaktiverats på hemsidan tills felet är åtgärdat.
Du som har beställt via hemsidan mellan 1:a April till 24:e Maj kan i de fall du betalat för mycket kontakta oss för att ersättas med mellanskillnaden.

NPL HS J 10W/50 – 20 liter

Denna produkt kan du beställa via våra säljare eller kontor.
Vid intresse, kontakta oss gärna på telefonnummer 0171 – 47 51 13, eller mejl info@rovab.com

NPL HS J 10W/50 är en helt syntetisk 4-taktsmotorolja för moderna högpresterande sportcyklar. Den ökar motorns acceleration och effekt ända upp till maxvarvtal.

NPL HS J 10W/50s formel använder den allra senaste tekniken för 4-taktsmotorcyklar för att ge optimalt skydd av motor, koppling och växlar – vilket den gör även under de hårdaste körförhållanden, inklusive ihållande drift vid höga varvtal.

NPL HS J 10W/50 är lämplig för alla moderna högpresterande motorcykelmotorer där API- och/eller JASO-specifikation rekommenderas.

Fördelar

  • Racing-baserad formuleringsteknik, för maximal motoracceleration
  • Extrem högtemperatursprestanda för luftkylda och vattenkylda motorer
  • Utmärkt oljeförbrukningskontroll och volatilitet vid hög hastighet
  • Utmärkt skjurstabilitet för att förhindra att viskositeten bryts ner
  • Följer alla krav för katalysator-utrustade motorer

Beskrivning

Prestandanivåer

  • JASO MA-2 API SL
  • BMW Special Approval for HP-2 Sport
  • Husqvarna-godkänt för alla 4-taktsmodeller

 

Tekniska data  
SAE 10W/50
Utseende: Klar och ljus
Specifik gravitation @ 15ºC cSt 0.850
Kinematisk viskositet @ 100ºC cSt 17.00
Viskositetsindex 166
Flampunkt (COC ºC) 210
Hällpunkt ºC -36