Online Bypassfilter, BU-Serien

BU filtren är en serie med mycket kompakta och lätta bypassoljerenare som effektivt tar bort partiklar som konventionella filter inte kan. De utför en total rening av oljan genom att ta bort fasta partiklar (kol, metallpartiklar,), absorbera vatten och eliminera slam och andra oxidationsrester.

Kopplas som bypass filter.

Kategori:

Beskrivning

BU-serien är konstruerad för hydrauliska system upp till 450 bar systemtryck och har en inbyggd tryck- och flödesreglering, säkerhetsventil och manometer för kontroll av elementbyten. Filterhuset kopplas direkt till trycksidan, och det är ej nödvändigt med pump och motor.

Alla BU bypass-filter är utrustade med M-seriens 2μ absoluta filterelement (beta värde ß2 >400), och finns för system med en oljevolym upp till 3.000 liter.
BU serien har en låg driftskostnad, lätt installation samt underhåll, och finns även för vatten-glykol vätskor/emulsioner. Då används legerade filterhus och filterinsatsen WG.
Filterhusen passar i lågtrycksanläggningar som t.ex. motorer och kylkretsar.

Ytterligare information

Modell

BU 30, BU 50, BU 100, BU200, BU300, BU100 EW, BU 200 EW, BU 300 EW