På grund av ett fel under uppdatering mellan ROVABs produktsystem och hemsidans databas har inkorrekta priser visats på flera produkter. Priserna har avaktiverats på hemsidan tills felet är åtgärdat.
Du som har beställt via hemsidan mellan 1:a April till 24:e Maj kan i de fall du betalat för mycket kontakta oss för att ersättas med mellanskillnaden.

Renova AB förlänger hydrauloljans livslängd med ROVAB FILTRATION

Oil in a thing

Problem

Frekventa oljebyten för att undvika driftstörningar, orsakade höga kostnader och onödig miljöbelastning.

Lösning

Installation av djupfiltreringssystem samt partikel- och vattenabsorberande andningsventilator, som avskilde vatten, partiklar och oljans nedbrytningsprodukter.

Resultat

Oljeförbrukningen reducerades med 80%.

Analyserna visade att oljan i systemen, trots flera års drift, var renare och innehöll mindre vatten än i vid testets start.

I Korthet

1. En besparing över 5 år, på ca 30.000:- per fordon.

2. Absolut ren hydraulolja – mindre risk för problem

Rovab Filtration, ett avancerat men enkelt filtrationssystem

Ett Rovab Filtration, filterhus kan hantera över 300 bars ingående tryck och Tas enkelt in direkt efter pumpen.

Andningsventilatorn AirSentry Guardian® - det senaste inom industriell andningsventilation.

Andningsventilatorn AirSentry Guardian® - det senaste inom industriell andningsventilation.

Beskrivning av hur Rovab Filtration Fungerar

Relaterade produkter

Bakgrund

Renova AB är ett miljöföretag i Göteborg som bl.a. arbetar med avfallshantering, återvinning, sanering, slamsugning, m.m.

Renova har en stor flotta av fordon för de olika ändamålen, merparten utrustade med någon form av hydrauliska påbyggnader. Man servar och underhåller sina fordon i sin egna verkstad.

Renova använder uteslutande hydraulisk miljöolja, och har som rutin att byta hydrauloljan med 12 månaders intervall. Oljeanalyser hade visat att oljan klarade ca ett år innan mängden föroreningar, vatten och nedbrytningsprodukter hotade funktionerna i systemen. Stora mängder hydraulolja kom därför att ”kasseras”, vilket belastade såväl ekonomi som miljö.

Genom att avlägsna vatten, skadliga partiklar och oljans egna nedbrytningsprodukter, kan oljans kvalitet bibehållas över tid, varvid dess livslängd avsevärt förlängas.

Föregående situation

De hydrauliska kolvarna i exempelvis sopbilarnas komprimatorer, arbetar kontinuerligt, vilket leder till att stora mängder luft, som ofta är både fuktig och dammig, ventileras in och ut i fordonens hydraultankar, som då agerar som katalysator och påskyndar oljans nedbrytning.

Åtgärder

För att försöka minimera riskerna med oxidering och nedbrytning av hydrauloljan, beslutade Renova att på ett antal fordon montera och genomföra långtidstest med ROVABs bypasfiltersystem, tillsammans med ROVABs partikel och vattenabsorberande andningsventilator.

Resultatet av montagen som genererar en absolut ren hydraulolja, förlängde hydrauloljans bytesintervaller avsevärt, samtidigt som slangar, tätningar i cylindrar och ventiler, på så sätt behåller sin spänst med minskad risk för oljeläckage och negativ miljöpåverkan.

På dessa fordon installerades ett bypassfilterhus på trycksidan direkt efter pumpen, tillsammans med en partikel- och vattenabsorberande andningsventilator monterat på hydraultanken.

Ett mindre flöde av hydrauloljan flödade via ett 2µ djupfilter tillbaka till tanken. Genom denna metod erhöll man en absolut ren och vattenfri olja. Det speciella cellulosafiltret i bypassystemet, tillsammans med den partikel och vattenabsorberande andningsventilator, avskilde, förutom partiklar, även vatten och de hartser och slam som startade nedbrytningen av hydrauloljan.

 

Oljornas skick följdes upp via oljeanalyser utförda av institutet för tillämpad hydraulik (ITH) och visade bättre värden efter flera års användande, än vid testandes start.