Fokus på hållbarhet med nya solcellsanläggning

I juni 2018 togs ROVABs första solcellsanläggning på 80 kWp (kilowatt peak) i drift och har sedan dess producerat hela 269 MWh! Nu tar vi klivet och fokuserar ännu mer på grön energi och hållbarhet.
Just nu pågår som bäst uppförandet av vår nya solcellsanläggning som kommer att ha en märkeffekt av 66 kWp och placeras på taket till vår nyaste byggnad (lager/maskinhall). Denna gång har vi även köpt in ett energilager (batteri) på 50 kW för att ytterligare kunna tillgodogöra oss de fördelar som grön energi från solcellsanläggningen ger.
Tillsammans med det ekologiska jordbruk som bedrivs inom ROVAB-familjen så känns det självklart att även utöka produktionen av grön el.