ROVAB FILTRATION

Den största orsaken till stora förluster i funktion, ekonomi och kvalité hos fordon, är en förorenad olja. Oljan rekommenderas därför att bytas enligt tillverkarens rekommendation. Men ”ny” olja är redan förorenad, från sina behållare, sin lagringsplats och från påfyllningsprocessen. Brukade oljor är oftast förorenade med vatten, partiklar och oxider, som påskyndar oljans nedbrytning, men som du med ROVAB’s djupfiltreringssystem kan återställa till nyskick och till ett avsevärt lägre pris än ett byte till ny olja.

ROVABs Oljefiltreringsystem analyserar och avlägsnar vatten, oxider och partiklar ner till 2 mikron, vilket ett standardfilter inte mäktar med. Oljan blir renare än ny, utan funktionsförluster, och du får en direkt indikation på oljans tillstånd!

ROVABs helhetslösningar hjälper miljömedvetna företag att nå sina miljömål och samtidigt öka sin effektivitet och minska sina kostnader i en oförutsägbar marknad.

Ett filtrationssystem är en billig försäkring för att minimera oplanerade stillestånd och funktionsstörningar.

En olja som är kontaminerad, oxiderad och bär på vatten är den största orsaken till slangbrott, läckage, störningar och haverier. Till exempel orsakas de flesta slangbrott av att vatten har torkat och oxiderat slangens gummimaterial och stålhölje vilket gör att presskopplingen släpper. När en olja hålls ren bibehåller den aktivt gummimaterialens spänst och skyddar hela systemet från korrosion.

Dagens variabla kolvpumpar, pilotledningar och elstyrda servoventiler ställer krav på oljans renhet som inte ens många nyproducerade oljor klarar av. Rekommenderade oljebytesintervaller kan därför ersättas med bypass-filtrering, som kontinuerligt renar oljan över nyskick och skyddar systemet under arbete. Tillsammans med en andningsventilator kan systemet också direkt förhindra vatten och partikelintrång, vilket ger ett skydd och en driftsekonomi överlägsen traditionella oljebyten.

ROVAB FILTRATION filtrerar vatten och partiklar ur dina oljor och system, ner till en mikrometers storlek. Filtrering genom bypass-installation maximerar dina systems renhetsgrader under väldigt lång tid och försäkrar dig om minimalt slitage och lång maskinpålitlighet. Avlägsnandet av vatten och partiklar förebygger katalytiskt åldrande av dina oljor och minimerar riskerna för haverier och maskinskador.

ROVAB FILTRATION förlänger livslängden på dina högkvalitetsoljor avsevärt samtidigt som vi minskar dina oljebytesintervall. Dina arbetskostnader minskar, miljön skonas och du får samtidigt en kraftigt ökad maskintillgänglighet. Vår mikrofiltrering passar för alla oljor i hydrauliska system, växellådor, motorer och processeringsapplikationer, inklusive diesel.

Filtreringsutrustningen rekommenderas som påfyllningsapparat för nya oljor och som en servicemaskin efter reparationer av utrustning. Effekten av en ROVAB FILTRATION bypass-installation är betydligt högre än vid ett oljebyte, då enheten kontinuerligt kommer åt att rena hela tanken och oljesystemet.

Rena och återvinn olja för bättre hållbarhet och driftsekonomi

Oljans oxideringsgrad och åldrande är högt beroende av vattenhalten i oljan. Ny olja innehåller redan vatten och kondens från påfyllningsprocessen, transport och lagring.

När din maskin arbetar kommer mer vatten in från tankventilation, arbetande kolvar, åldrade tätningar, packningar och tekniska defekter på t.ex. värmeväxlare. Med vatten väl i oljan orsakar den korrosion, kavitation och dieselisering samtidigt som slam och syra bildas, vilket påskyndar åldrandet av slangar, packningar och tätningar.

Utan tekniska hjälpmedel är de flesta föroreningar i din olja osynliga för ögat. Partiklar större än 1 mikron kan slipa upp smörjfilmen, blockera valv och blästra komponenter, vilket skapar mer partiklar, varför de bör filtreras ut när de uppstår.

ROVAB FILTRATION filtrerar ut vatten och partiklar ur din olja och låter dig slippa alla deras negativa effekter i din maskin.

ROVAB FILTRATIONs filtrationselement är baserade på djupfiltreringsprincipen Deposition. Med lågt tryck och flöde skjuts oljan igenom ett specialkonstruerat cellulosafilter där föroreningar fastnar i axiala bindningar och bildar filterkakor.

Deposition tillåter extremt höga absorptionsvärden, med upp till 2,000g solida partiklar och 900ml vatten. Vatten och partiklar ner till 1 mikron filtreras effektivt ut, till ett betavärde på 99.998% (partikelminskning på 99.998% efter filtrering).

Genom att filtrera vatten och partiklar ur oljan ökar du dess livslängd. Dessutom stabiliseras additivbalansen och din maskin skyddas mot haverier och stillestånd.

Med mer än 30 års erfarenhet av att skapa skräddarsydda underhållslösningar till våra kunder, hjälper vi dig gärna att nå just dina underhållsmål.