Miljö & Kvalitet

ROVAB säljer smörjmedel av hög kvalitet och även tillhörande applikationer. Genom att använda “Longlifeprodukter” minskas belastningen på vår miljö. Inom företaget skall verksamheten bedrivas resurssnålt och effektivt avseende användning av råvaror och naturresurser.

För att effektivisera vårt arbete, och för att aktivt jobba för att minska företagets miljöpåverkan, har ROVAB ett kvalitet- och miljöledningssystem som är certifierat enligt ISO 9001 och ISO 14001.

Kvalitetspolicy

ROVAB importerar och säljer smörjmedel, smörjsystem och komponentskydd, samt erbjuder kundanpassning och service relaterat till vissa av produkterna. ROVAB arbetar för att säkerställa att kunden får helhetslösningar genom rätt produkt och appliceringsmetod samt att ständigt förbättra vår kundservice genom:

 • Att säkerställa leveranssäkerhet genom långsiktiga relationer med våra leverantörer.
 • Att kontinuerligt arbeta med förbättring av våra rutiner, arbetssätt och lagerhållning.
 • Att tillgodose kundens och myndigheters krav på fullgod innehållsdeklaration/prestandainformation för våra produkter.
 • Att tydliggöra varje produkts funktion, kvalitet och livslängd för att skapa korrekta förväntningar.
 • Att säkerställa kundens krav och förväntningar genom kundbesök initialt och fortlöpande.
 • Att löpande uppdatera och informera personal om företagets leverantörer, kunder och produkter. Att upprätta och se över kvalitetsmål.

Miljöpolicy

ROVAB importerar och säljer smörjmedel, smörjsystem och komponentskydd, samt erbjuder kundanpassning och service relaterat till vissa av produkterna. Med kvalitativa longlife smörjmedel minskar vi belastningen på vår miljö. Inom företaget skall verksamheten bedrivas resurssnålt och effektivt avseende användning av råvaror och naturresurser. Grundläggande för ROVABs miljöarbete, förutom att följa gällande lagar och bestämmelser, är:

 • Långsiktiga relationer med leverantörer som skapar förståelse för vår miljömålsättning och gällande bestämmelser.
 • Att säkerställa rätt produkt och applikation för optimalt användande, minimerad åtgång och spill.
 • Att för transport anlita miljögodkänd speditör och gällande egna fordon sträva efter att välja högsta möjliga miljöklassning.
 • Att kontinuerligt tillsammans med leverantörer vidareutveckla och miljöanpassa produkterna.
 • Att se över verksamhetens miljöpåverkan och minska belastningen på miljön.
 • Att fastställa och följa upp övergripande och detaljerade miljömål.

Certifieringar