Minska slitaget på din utrustning

Stoppar fukt och partiklar | Lätt att byta | Stöttålig konstruktion | Inbyggd mättnadsindikator

Hela 75% av alla slitagerelaterade stillestånd beror på vatten och partiklar. Air Sentry har i över 20 år hjälpt skandinaviska och internationella företag att minska stillestånd, arbetskostnader och funktionsproblem genom effektiv ventilationsfiltrering.

Ventilationsöppningar – en stor källa till slitageproblem

70% av slitagehaverier beror på kontaminerad olja*, och mycket av kontaminationen kommer från ventilationsöppningar. Luft, vatten, bakterier och partiklar sugs in i systemet och oxiderar samt blästrar komponenter. De skadligaste partiklarna (2 mikron / bakteriestorlek) är för små för vanliga ventilationslock, som släpper igenom både partiklar och vatten. Föroreningarna samlas i maskinen, orsakar funktionsproblem och oxiderar både olja och komponenter.

* https://www.machinerylubrication.com/Read/2150/contamination-causes-failure

En förklarande bild om hur en air Sentry andningsventilator fungerar

Air Sentrys andningsventilatorer…

 • Adsorberar vatten och ångor
  • Genom kemiskt inert och högkvalitativ silicagel
 • Fångar partiklar ända ner till 2 mikron
  • Genom effektiva partikelfiter placerade i alla öppningar
 • Indikerar tydligt när de fungerar eller är mättade
  • När Silicagelen är mättad går den från ljus orange till mörkgrön
 • Bibehåller en torr och ren miljö i oljesystemet
  • Fukt och partiklar kan flöda ut men inte in
 • Är lättinstallerade direkt på ventilöppningarna
  • Med tillval för adaptrar och slangar för distansmontering
 • Är patronbaserade och lättunderhållna
  • Inga verktyg eller påsar krävs. Inget farligt avfall
 • Finns i flera serier anpassade för just dina behov
  • Finns för el- & tungindustri, lantbruksmaskiner, vattenfordon och mycket mer

 

 

Modellserier

D-Serien

OLJECISTERNER | VÄTSKEBEHÅLLARE | TRANSFORMATORER | PUMPAR | VÄXELLÅDOR

D-seriens ventilatorer finns i många olika storlekar, alla utformade för att uppfylla kraven för de flesta stationära applikationer. Ventilatorerna ger appliceringsflexibilitet genom att använda 100% kiselgel för fuktadsorption, 100% aktivt kol för rök- och luktkontroll eller båda, vid behov.

D-serien är tillverkad av råmaterial av industriell kvalitet, testad för att säkerställa ett brett spektrum av kemiska kompatibiliteter och har slagtåliga ABS-topp- och bottenkåpor. Det genomskinliga akrylröret gör det enkelt att inspektera skicket på den färgskiftande kiselgelen på avstånd. Silikagelen förvandlas från guld till mörkgrön för att visuellt indikera adsorptionen av fukt och bekräfta att andningsapparaten får jobbet gjort.

Alla modeller i D-serien har mikronfilter för fasta partiklar (en på inloppet och en på utloppet) och finns med luftflödeskapacitet på 20 cfm.

Driftstemperatur: -29°C till +93°C

 

 

 

L-Serien

AVGASLEDNINGAR | VAKUUMLEDNINGAR | TRYCKLUFTSLEDNINGAR MED LÅGT TRYCK | MARINA FORDON

Air Sentry® L-serien Inline Filter/Torkare är våra mest säljande andningsventilatorer för transformatorer och andra fukt- och partikelkänsliga applikationer inom El-industrin. De avlägsnar fukt och fasta partiklar från transformatorer, luftutblåsledningar, lågtrycksledningar i luftkompressorer, vakuumledningar, och i andra applikationer där rent och torrt luftflöde är nödvändigt.

Luft som går igenom ventilatorerna filtreras och torkas innan den förs vidare in eller ut ur de rörsystem de är monterade på. Fasta partiklar avlägsnas ner till 2 mikron via ett partikelfilter och fukt avlägsnas under passagen genom Air Sentrys silikagel. Enheterna är gjorda för engångsbruk och är lätta att installera och byta i t.ex. en luftledning mellan en kompressor och en hydraultank eller i liknande applikationer.

GUARDIAN

| PERFEKT FÖR DE FLESTA APPLIKATIONER |

GUARDIAN är en modulbaserad serie som kan skräddarsys i detalj för de specifika applikationer den behövs i. Den kan utrustas med specialtillverkade partikelfilter, avancerade stänkskydd som tål högtryckstvättning, mätare för högtryck och vakuum samt många extra, staplade filter för längre livstid och markant fuktupptagning. Den kommer alltid installerad med ett isoleringsvalv som skyddar filtret mot skadliga ångor och plaskande vätskor samtidigt som det skyddar silikagelen mot utgående fukt från tanken, vilket ökar livslängden markant.

R-Serien

KRANAR | JÄRNVÄGAR | JORDBRUKSREDSKAP | ENTREPRENADFORDON | TERRÄNGGÅENDE LASTBILAR

Den kraftiga R-serien är utformad för mobila applikationer med kraftiga vibrationer, inklusive terräng-, bygg- och jordbruksfordon. R-seriens ventilatorer monteras enkelt i vanliga ventilationsöppningar och har robusta stålrörsgängor och en återanvändbar metallbas. När den orangefärgade kiselgelpatronen blir mörkgrön är det bara att skruva i en ny ersättningspatron för att hålla saker och ting i rörelse.

Alla modeller i R-serien har två 2 mikronfilter, ett på inloppet och ett på utloppet.

 

X-SERIEN

PAPPERSBRUK | OMRÅDEN FÖR AVSPOLNING | ÅNGRENGÖRINGSRUM | GRUVBROTT

X-seriens ventilatorer är bra för miljöer med hög luftfuktighet och damm. För att förlänga torkmedlets livslängd har X-serien två backventiler i topplocket som skapar ett slutet system tills luftflöde krävs. Backventilerna tillåter luftflöde in och ut ur ventilatorn endast när differenstrycket mellan atmosfären och vätskebehållaren överstiger en tröskel på 0.1 psi.

 

Z-SERIEN

VÄXELLÅDOR | FAT | PÅSAR | SMÅ OLJEBEHÅLLARE

Z-seriens ventilatorer är engångsfilter utformade för applikationer där utrymmet är begränsat eller luftflödeskraven är lägre än 5 cfm. Z-serien används vanligtvis i växellådor och applikationer med låg vätskevolym eller där en större ventilator inte får plats utan fjärrmontering.

Intresserad?

Kontakta oss för att se hur vi kan hjälpa dig.

Kontakt