Industri

Med mer än 33 års erfarenhet av att leverera produkter till industrin

Inom all industri förekommer många olika behov av underhållsrelaterade åtgärder för att minska kostsam stilleståndstid och slitage på utrustningen. ROVAB har i sitt sortiment en stor bredd av bland annat specialprodukter som är framtagna för att klara extra hårda krav. I väldigt varm industrimiljö eller starkt förorenad/smutsig miljö så ställs högre krav på underhållsprodukter såsom smörjfett, filter och oljor. Givetvis har vi även livsmedelsgodkända underhållsprodukter.

Med mer än 33 års erfarenhet av att leverera produkter till industrin så besitter ROVAB en spetskompetens inom all form av underhåll, och kan därför skräddarsy kundanpassade lösningar som ger varje kund maximal nytta av underhållsbudgeten.

Smörjsystem och applikationsutrustning

När man har kommit fram till vilket smörjmedel som är mest lämpligt för en applikation gäller det att få rätt mängd, på rätt plats. Det ska vara enkelt och effektivt och inte riskera att glömmas bort, då det kan få kostsamma konsekvenser i form av haverier och stillestånd. Därför används nuförtiden ofta automatiserade system.

Centralsmörjningssystem kan ha en smörjpunkt eller flera smörjpunkter och har en mängd olika användningsområden såsom valsar, axlar, kuggkransar, transportörer, och motorer inom industrin. Speciellt bra lämpar de sig för svåråtkomliga ställen som vindkraftverk, kranar, hissar eller mobilt på entreprenadmaskiner.

All typ av utrustning behöver handhavas och underhållas för att fungera på bästa sätt, och det gäller även våra produkter och system. Det är viktigt för oss att kunden får ut maximal funktion och nytta av den utrustning vi levererar och vi delar gärna med oss av vår samlade kunskap kring hur kunden kan få en optimerad underhållslösning. Utmana oss gärna!