ROVAB skyddar hela Norden från slitage

ROVAB är ett familjeföretag med ett produktsortiment av marknadsledande underhållsprodukter för industrier, entreprenader och lantbruk. Vi förser dina anläggningar och maskiner med helhetsomfattande lösningar för minskade kostnader och längre livslängd.

Ett av Skandinaviens ledande specialistföretag inom tribologi

ROVAB, Ramby Oljor och Verktyg AB, är ett av Skandinaviens ledande specialistföretag inom tribologi. Vi erbjuder ett av marknadens bästa komponentskydd för sänkta underhållskostnader, optimal driftekonomi och maximal livslängd.

Läs mer

Verksamheten

Ägare och grundare av ROVAB är Mikael Thorsell som har en gedigen svensk och internationell erfarenhet av mekaniskt underhåll och komponentskydd. Företaget har sedan starten 1991 sitt säte i Grillby i Norra Mälardalen.

Kvalitet & Miljö

ROVAB säljer smörjmedel av hög kvalitet och även tillhörande applikationer. Genom att använda “Longlifeprodukter” minskas belastningen på vår miljö. Inom företaget skall verksamheten bedrivas resurssnålt och effektivt avseende användning av råvaror och naturresurser. För att effektivisera vårt arbete, och för att aktivt jobba för att minska företagets miljöpåverkan, har ROVAB ett kvalitet-och miljöledningssystem som är certifierat enligt ISO 9001 och ISO 14001.

Läs mer

BG Sverige

BG Products inc. är ett amerikanskt företag verksamt på den globala marknaden inom underhållsprodukter för bilindustrin. I över 50 år har BG arbetat för att förlänga livslängden och prestandaperioden för alla sorters fordon. I Sverige marknadsförs BG Products av ROVAB, Ramby Oljor & Verktyg.

Läs mer på BG Sveriges hemsida

Hur kan vi hjälpa dig?

Elindustri

Vi kan hjälpa er skydda transformatorer från fukt och partiklar.

Läs mer

Järnväg

ROVAB erbjuder såväl smörjapparater som smörjmedel för användning inom järnvägssektorn. Du kan även teckna serviceavtal för utrustningen.

Läs mer

Gruvindustri

Vi levererar smörjmedel och fett till svenska gruvor sedan 26 år tillbaka och har de rätta produkterna för gruvnäringen.

Läs mer

Industri

Vi är specialiserade på underhåll för industrisidan. Ju tuffare miljö desto roligare tycker vi att det är att lösa dina underhållsutmaningar, och har produkterna för det!

Läs mer

Jordbruk

Vi bedriver ekologiskt landbruk sedan många år tillbaka och har naturligtvis produkterna du behöver för att hålla din maskinpark i trim.

Läs mer

Kundcase

HUDDIGs lösningar mot oxidering och nedbrytning av hydraoljor

HUDDIG AB utvecklar, tillverkar och säljer grävlastare till främst entreprenad, järnväg och linjebyggnad. Man har en framträdande miljöpolicy och ligger i framkant med miljövänlig teknik. Kraven på minskad miljöbelastning innebär nya krav på bl.a. hydrauloljor, vilket i sin tur innebär krav på ökad renlighet i hydraulsystemen, där vatten, värme och yttre föroreningar redan i hydraultanken påbörjar en nedbrytningsprocess på många av dessa ”moderna” oljor.

Läs mer