Tester pågår hos Iggesund Forestry

Just nu pågår det tester hos Iggesund Forest, som är en av Sveriges ledande tillverkare av Sågsvärd. Iggesund har länge haft problem med att kunder använder fel fett till sina maskiner, vilket innebär att topptrissor knyper eller går sönder, att svärden går för varmt eller att kedjor koksar.

Men nu har Iggesund börjat undersöka lösningar för att undvika onödigt slitage och haverier. De har i över ett år haft tester med ett överraskande fett: ROVABs flaggskeppsmörjmedel för järnväg, Biorail®.

Biorail är ett biologiskt nerbrytbart fett som i över 15 år har använts på Sveriges järnvägar. Det är utformat för att klara av de hårda förhållanden som finns på den svenska järnvägen.

Biorail klarar stora krav på temperatur- och vattenresistens med en kraftig vidhäftningsförmåga. Samtidigt måste fettet klara av påfrestningar orsakade av några av Sveriges snabbaste och tyngsta tåg. Idag är Biorail det mest utbredda smörjmedlet i Sverige och täcker majoriteten av den svenska järnvägen.

Biorails egenskaper som järnvägsfett har visat sig kunna vara till stor nytta inom flera industrier, och liknas till ett avancerat heavy-duty fett som även är biologiskt nedbrytbart. För Iggesund Forest har fettet inneburit tydliga minskningar i både smörjintervall och underhållsrelaterade problem.

Baserat på ett år av undersökningar hos Iggesund, verkar Biorail vara redo för en expansion till flera industrier där biologiskt nedbrytbara oljor inte tidigare varit möjliga, eller tillförlitliga.

Förutom på sågsvärd, testas biorail just nu även på lastbilar och entreprenadfordon.

Detta inlägg är en del i en ny serie av undersökningar inom hållbart underhåll där Biorail har en ledande roll.