Träffa oss på Nordic Rail 10:e – 12:e Oktober!

ROVAB har i över 25 år arbetat med den svenska järnvägen inom rälsunderhåll. Tillsammans med företag och kommuner hjälper vi till att förlänga rälsernas livslängd med flera år, samtidigt som vi förebygger både metall- och ljudföroreningar.

Den 10 – 12 oktober finns vi på plats på Nordic Rail. I år kommer vi att arrangera lunchseminarium för att prata om viktiga ämnen inom järnvägsunderhåll och oljefiltrering. Vi bjuder på en enklare lunch för de som anmäler sig senast den 6 oktober.

Lunchseminarium

Så renar du din olja!
Tisdagen den 10 oktober kl. 11.30 – 12.30

Alla oljor blir med tiden förorenade och bryts ned, vilket orsakar funktionsproblem och systemskador. Fullflödesfilter ger skydd mot stora partiklar, men mindre partiklar tillsammans med vatten, oxider och slam fortsätter bryta ner systemet. Är det möjligt att stoppa den processen? Är det möjligt att förlänga oljans och maskinens livslängd? Kom till vårt lunchseminarium den 10:e oktober så kan vi visa hur du kan rena oljan och vilka vinsterna egentligen är. Vi bjuder på en enklare lunch för de som har anmält sig via länken nedan.

Anmäl dig senast den 6 oktober via denna länk: https://forms.office.com/e/MYdVppBw5d

Lär dig mer om underhåll av järnväg
Onsdagen den 11 oktober kl. 11.30 – 12.30

Ett av de huvudsakliga problemen inom underhåll är kontakten mellan metallytor, men det är just den kontakten som gör att järnvägen fungerar. Hur kan man skydda järnvägens komponenter från slitage utan att förlora den livsviktiga kontakten mellan tåghjul och räls? Hur påverkas funktionen och säkerheten när man börjar använda smörjmedel? På vårt seminarium den 11:e Oktober kommer vi att visa våra produkter och gå igenom hur de fungerar när de skyddar och förlänger livslängden på Sveriges järnväg. Vi bjuder på en enklare lunch för de som har anmält sig via länken nedan.

Anmäl dig senast den 6 oktober via denna länk: https://forms.office.com/e/W470QtcNuz

Entrébiljett

Det kostar inget att besöka mässan men du behöver registrera dig innan den börjar.

Klicka här för att registrera din entrébiljett

Nordic Rail är en internationell mötesplats för alla som arbetar med järnväg och annan spårbunden trafik. Mässan arrangeras på Elmia i Jönköping vartannat år sedan 1995.