Skydd för elindustrin

Transformatoroljor med okontrollerade vatten- och partikelmängder orsakar förluster i funktion och livslängd. Därför har vi specialiserat oss på kontaminationskontroll med lättinstallerade andningsventilatorer som kan placeras utanför säkerhetszonen.

Till produkterna

Varför slutar oljorna fungera?

1. Vatten

En av transformatoroljans viktigaste uppgifter är att ge elektrisk isolering. Men allteftersom fukthalten i oljan ökar försämras isolationsegenskaperna och det blir en dielektrisk nedbrytning (oljan förlorar sin förmåga att stå emot transformatorns kraftiga elektriska fält). Om temperaturen sen fluktuerar kan upplöst vatten frigöras i transformatorn och orsaka ytterligare isolationsproblem, korrosionsproblem och oljenedbrytning. En större mängd fukt kommer även förstöra cellulosaisoleringen.

För att förebygga problem med transformatorn är det viktigt att hålla vattenkoncentrationen under mättnadsnivån: det minsta skyddet får man vid 10 ppm, men den rekommenderade nivån är 3 ppm.

2. Värme & Syra

Nästan alla oljor oxideras vid höga temperaturer och vid exponering för syre. Om det då finns mikroskopiska metallpartiklar i oljan katalyseras oxidationen, vilket bildar karboxylsyror som ökar surhetsgraden ytterligare. Reaktionerna förstör cellulosalagret och orsakar också slam- och lackavlagringar som i värsta fall blockerar oljekanaler och stör transformatorns kylningsförmåga.

Oljenedbrytning producerar även biprodukter (såsom syror och väteperoxider), som tenderar att minska oljans isolerande egenskaper. Ett ökat PH går ofta hand i hand med en försämrad dielektrisk styrka (den maximala spänning som ett isoleringsmaterial kan motstå innan det går sönder) och ökad fukthalt.

Stoppa intrånget

En av de mest hållbara lösningarna för att skydda era transformatorer är att hindra fukt och partiklar från att tränga in i transformatoroljan och påbörja nedbrytningen.  Air sentry™ stoppar fukt och partiklar, är lätta att byta ut, har en stöttålig konstruktion och enkel visuell mättnadsindikator.

 

Se hur de fungerar >

Andningsfilter som installeras i luft-, gas- och vakuumledningar

Air Sentry L-Serien

Hindrar fukt och partiklar från att sugas in i maskinsystemen

Air Sentry D-Serien

Andra lösningar

Det är också möjligt att analysera och filtrera oljan på plats vid transformatorn. Här nedan ser du ett av våra standardsystem, men vi har många fler;
kontakta oss för mer information.

Intresserad?

Kontakta oss för att se hur vi kan hjälpa ditt jordbruk.

Kontakta oss