På grund av ett fel under uppdatering mellan ROVABs produktsystem och hemsidans databas har inkorrekta priser visats på flera produkter. Priserna har avaktiverats på hemsidan tills felet är åtgärdat.
Du som har beställt via hemsidan mellan 1:a April till 24:e Maj kan i de fall du betalat för mycket kontakta oss för att ersättas med mellanskillnaden.

Filtrering

En bild på gruvarbete

Oavsett vilken olja du använder i dina maskiner blir den med tiden förorenad. De fullflödesfilter som normalt sitter monterade i hydraulsystemen mäktar endast med att filtrera de lite större partiklarna, medan de mindre partiklarna tillsammans med vatten, oxid och slam fortsätter att cirkulera i systemet.

Följderna blir ökat slitage, sämre prestanda och tillförlitlighet. Filter sätts igen och utsatta komponenter riskerar att kärva eller haverera. Vatten, värme, luft och föroreningar i kombination med syntetiska estrar (miljöoljor), startar nedbrytningsprocessen av oljan redan i hydraultanken.
ROVAB marknadsför filter som ger stora möjligheter att effektivt rena kontaminerad olja och förlänga dess livslängd.

Fördelarna är flera:

  • Avsevärt förlängda service- och oljebytesintervaller
  • Kraftig minskning av oljeläckage, reparations- och stilleståndskostnader
  • Ökad prestanda, styrbarhet, systemeffektivitet och tillförlitlighet
  • Längre livslängd för maskinen och dess ingående komponenter

ROVAB arbetar med två typer av filtrering

Filtrering av oljetankens andningsluft.

Andningsluften renas och avfuktas genom en andningsventilator innehållande partikelfilter och ett vattenabsorberande material. Används bland annat på olje- och bränsletankar växellådor och transformatorer

Djupfiltrerande ”Bypass- och Offline-filter”

Oljan cirkulerar genom ett mycket fint filter som antingen ansluts direkt till befintliga hydraulsystemet eller tillsammans med en extern pump som ansluts till oljetanken. Oljan renas från stora ned till små mikropartiklar, vatten, slam och oxider som ett fullflödesfilter inte klarar av att rena.