Filtrering

Oavsett vilken olja du använder i dina maskiner blir den med tiden förorenad. De fullflödesfilter som normalt sitter monterade i hydraulsystemen mäktar endast med att filtrera de lite större partiklarna, medan de mindre partiklarna tillsammans med vatten, oxid och slam fortsätter att cirkulera i systemet.

Följderna blir ökat slitage, sämre prestanda och tillförlitlighet. Filter sätts igen och utsatta komponenter riskerar att kärva eller haverera. Vatten, värme, luft och föroreningar i kombination med syntetiska estrar (miljöoljor), startar nedbrytningsprocessen av oljan redan i hydraultanken.
ROVAB marknadsför filter som ger stora möjligheter att effektivt rena kontaminerad olja och förlänga dess livslängd.

Fördelarna är flera:

 • Avsevärt förlängda service- och oljebytesintervaller
 • Kraftig minskning av oljeläckage, reparations- och stilleståndskostnader
 • Ökad prestanda, styrbarhet, systemeffektivitet och tillförlitlighet
 • Längre livslängd för maskinen och dess ingående komponenter

ROVAB arbetar med två typer av filtrering

Filtrering av oljetankens andningsluft.

Andningsluften renas och avfuktas genom en andningsventilator innehållande partikelfilter och ett vattenabsorberande material. Används bland annat på olje- och bränsletankar växellådor och transformatorer

Djupfiltrerande ”Bypass- och Offline-filter”

Oljan cirkulerar genom ett mycket fint filter som antingen ansluts direkt till befintliga hydraulsystemet eller tillsammans med en extern pump som ansluts till oljetanken. Oljan renas från stora ned till små mikropartiklar, vatten, slam och oxider som ett fullflödesfilter inte klarar av att rena.

Mer från Rovacademy

 • HUDDIGs lösningar mot oxidering och nedbrytning av hydraoljor

  Upplagd

  Vatten, värme och föroreningar i hydraulsystemen bryter snabbt ner hydrauloljornas prestanda genom oxidation och hartsutfällningar, med ökad risk för slitage på såväl pumpar, ventiler, slangar och tätningar.

 • Renova AB förlänger hydrauloljans livslängd med ROVAB FILTRATION

  Upplagd

  Oil in a thing

  Installation av djupfiltreringssystem samt partikel- och vattenabsorberande andningsventilator,

 • Oljefiltrering – Bypassystem

  Upplagd

  Beskrivning av hur Rovab Filtration Fungerar

  Föroreningar är orsak till 80% av alla oljerelaterade fel och haverier och...
  Läs mer

 • Luftfiltrering: oljekontaminering från luft

  Upplagd

  Air Sentry diagram - hur funkar det

  Air Sentry(TM) En av de vanligaste orsakerna till haverier, stillestånd, bakterietillväxt och...
  Läs mer

Fler rovacademy