Filtrering

Ren olja ger prestanda, livslängd och tillförlitlighet

Oavsett vilken olja du använder i dina maskiner blir den med tiden förorenad. De fullflödesfilter som normalt sitter monterade i hydraulsystemen mäktar endast med att filtrera de lite större partiklarna, medan de mindre partiklarna tillsammans med vatten, oxid och slam fortsätter att cirkulera i systemet.

Följderna blir ökat slitage, sämre prestanda och sänkt tillförlitlighet. Filter sätts igen och utsatta komponenter riskerar att kärva eller haverera. Vatten, värme, luft och föroreningar i kombination med syntetiska estrar (miljöoljor), startar nedbrytningsprocessen av oljan redan i hydraultanken.

ROVAB marknadsför filter som ger stora möjligheter att effektivt rena kontaminerad olja och förlänga dess livslängd.

Flera fördelar

  • Avsevärt förlängda service- och oljebytesintervaller
  • Kraftig minskning av oljeläckage, reparations- och stilleståndskostnader
  • Ökad prestanda, styrbarhet, systemeffektivitet och tillförlitlighet
  • Längre livslängd för maskinen och dess ingående komponenter.

Två typer av filtrering

  • Filtrering av oljetankens andningsluft

    Andningsluften renas och avfuktas genom en andningsventilator innehållande partikelfilter och ett vattenabsorberande material. Används bland annat på olje- och bränsletankar, växellådor och transformatorer

  • Djupfiltrerande ”Bypass- och Offline-filter”

    Oljan cirkulerar genom ett mycket fint filter som antingen ansluts direkt till befintliga hydraulsystemet eller tillsammans med en extern pump som ansluts till oljetanken. Oljan renas från stora och små partiklar ända ned till storleken 2 μ absolut, samt från vatten, slam och oxider som ett traditionellt fullflödesfilter inte klarar av att rena.

Vill du veta mer om ROVAB filtration?

Läs mer här