Air Sentry D-Serien

Air Sentry D-Serien vattenadsorberande andningsventilatorer hindrar fukt och partiklar från att ventileras in i Tankar, Reservoarer, Transformatorer, Pumpar och Växellådor och liknande applikationer. Den skyddar oljor och smörjmedel mot yttre föroreningar för att förlänga deras livslängd samtidigt som den förhindrar partikel- och korrosionsskador på metallväggar. Den kan även förhindra intrång av alger i tankar.

Alla Air Sentry® råmaterial har testats för att försäkra kemisk kompatibilitet med ett brett sortiment av industriella smörjmedel, bränslen och vätskor.

TANKAR | RESERVOARER | TRANSFORMATORER | PUMPAR | VÄXELLÅDOR

Produktformulär

Vid köp skickas en förfrågan till oss. Du har möjlighet att ändra eller godkänna beställningen innan den genomförs.
Du behöver inte förklara vilken produkt det handlar om, det skickas automatiskt till oss.

Beskrivning

D-seriens ventilatorer har sju olika modeller konstruerade att tillfredsställa de krav som de flesta stationära applikationer, såsom hydrauliska tankar, smörj och bränsle tankar, transformatorer och växellådor ställer. D-Seriens modeller erbjuder en flexibel användning genom att använda 100% silikagel för fuktadsorption eller 100% aktivt kol för lukt- och odöreliminering, eller en mix av båda när det behövs.

D-seriens ventilatorer är konstruerade av industriklassat råmaterial och består av mycket stöttåliga topp- och bottenlock gjorda av ABS-plast. Den genomskinliga akryldelen i mitten gör det enkelt att kontrollera konditionen på silicagelen, även på långt håll. Silicagelen skiftar färg från orange till grönt för att visuellt indikera absorptionen av fukt  och bekräfta att ventilatorn är i funktion.

Ytterligare information

Model:

D-101, D-102, D-103, D-104, D-108