Air Sentry Z-Serien

Air Sentry® Z-serien Vattenadsorberande Andningsventilatorer är våra minsta Air Sentry filter och är designade för trånga utrymmen och mindre luftflöden för att förhindra partikel- och fuktintrång in till känsliga system. Typiska applikationer är t.ex. växellådor, oljefat och mindre oljebehållare.

Beskrivning

Air Sentry Z-seriens Andningsventilatorer är de minsta filtren vi säljer, och de är designade för applikationer där det finns dåligt med utrymme eller luftflödeskravet är mindre än 3 kubikmeter per minut (cfm). Typiska monteringsplatser för Z-serien är på växellådor och applikationer med låga vätskevolymer där utrymmet är begränsat eller en större andningsventilator inte kan installeras utan att hamna utanför applikationen.

Om en applikation genererar mycket oljeångor kan Z-serien utrustas med en koalescerande adapter som förhindrar intrång av olja till filtret.

Ytterligare information

Model:

Z-135, Z-133, Z-132, Z-131, Z-134