NPL GEAR OIL 80W/90 GL5 LS – 20 liter

NPL GEAR OIL är en rad högkvalitativa mineraloljebaserade smörjmedel som är formulerade för användning i ett brett spektrum av fordons-, fabriks-, jordbruks- och industritransmissionssystem.

Applikationer

NPL GEAR OIL är konstruerad för användning i hypoid-bakaxlar, differentialer och fordonsväxellådor som kräver en API GL-5 nivå av prestanda.

Fördelar

  • Termisk stabilitet
  • Oxidationsstabilitet
  • Slitageegenskaper
  • Korrosionsskydd
Produktformulär

Vid köp skickas en förfrågan till oss. Du har möjlighet att ändra eller godkänna beställningen innan den genomförs.
Du behöver inte förklara vilken produkt det handlar om, det skickas automatiskt till oss.

Beskrivning

Prestandanivåer

  • API GL-5
  • MAN 342M-2 (160.000 km)
  • ZF TE-ML 05A, 7A, 08, 12E, 16B, C & D, 17B, 19B, 21A
  • NATO 0-226
  • Scania STO:1
Typiska data      
SAE 75W/80 80W/90 85W/90 80W/140 85W140
Specifik gravitation @ 15°C 0.876 0.893 0.899 25.0 27.4
Kinematisk viskositet @ 100°C cSt 9.6 15.8 16.8 248.0 382.5
Kinematisk viskositet @ 40°C cSt 52.6 148.8 171.3 120 97
Viskositetsindex 169 110 103 -25 -22
Häll punkt (°C) -48 -33 -30 193 204
Flampunkt (°C) 160 172 162 0.904 0.904