ROVAB klarar ytterligare en omcertifiering!

Kvalitéts- och miljöledningssystemet är något som alla på ROVAB arbetar med varje dag. Det skapar en trygghet både för oss och våra kunder. Vi är stolta över revisorns positiva iakttagelser och vi kommer fortsätta att utveckla vår verksamhet och vårt ledningssystem

– Caroline Westerberg, Vice VD på ROVAB

Igår omcertifierades ROVABs kvalitéts- och miljöledningssystem ( ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 ) i ytterligare tre år. Revisionen säkerställer att ledningssystemet underhålls, uppdateras och effektivt kan möta verksamhetens mål, policy och standardkrav. ROVAB fick flera positiva noteringar; bland annat en ”mycket aktiv riskhantering där hela personalen regelbundet är involverad, samt med utsedda ansvariga medarbetare.”, ”Flera risker/möjligheter hanteras som mål” och ”medarbetarna är involverade i hanteringen av processer”.


ROVAB har nu varit ISO 9001- & ISO 14001-certifierade sedan 2015. Vi strävar alltid efter att utveckla våra interna kvalitéts- och miljöledningssystem för att kunna bemöta en ständigt förändrande marknad.


Vill du veta mer om våra kvalitéts- och miljöåtaganden? Kontakta oss!