Smörjsystem & Appliceringsutrustning

När man har kommit fram till vilket smörjmedel som är mest lämpligt för en applikation gäller det att få rätt mängd, på rätt plats. Det ska vara enkelt och effektivt och inte riskera att glömmas bort, då det kan få stora konsekvenser i form av haverier och stillestånd. Därför används nuförtiden ofta automatiserade system.

På många ställen är det svårt att komma åt, eller omöjligt utan att avbryta pågående verksamhet. Då är smörjsystem både effektivare och bättre ur arbetsmiljösynpunkt.

ROVAB marknadsför flera typer av smörjsystem för kunder inom olika branscher och verksam-hetsområden.

Rälssmörjsystem

Vår största produktgrupp idag är automatiserade smörjapparater för applicering av fett på järnvägsräls.

Ombordsmörjsystem

Som komplement till rälssmörjsystemen jobbar vi med s.k. hjulflänssmörjning. Där påförs fett på lokets hjulflänsar med ett system monterat ombord.

Enpunkts- Flerpunktsmörjsystem

Vid sidan av specialiserade system för järnvägen har ROVAB flexibla fler- och enpunktssmörjsystem med en mängd användningsområden. Exempelvis valsar, axlar, kuggkransar, transportörer och motorer inom industrin. Dessutom på särskilt svåråtkomliga ställen som vindkraftverk, kranar, hissar, etc. samt mobilt på entreprenad-maskiner.

Den enkla konstruktionen med fjäderbelastning och batteridrift är mycket driftsäker. Den gör det också möjligt att placera systemet där det bäst lämpar sig,