Air Sentry L-Serien

Air Sentry® L-serien Inline Filter/Torkare är våra mest säljande andningsventilatorer för transformatorer och andra fukt- och partikelkänsliga applikationer inom El-industrin. De avlägsnar fukt och fasta partiklar från transformatorer, luftutblåsledningar, lågtrycksledningar i luftkompressorer, vakuumledningar, och i andra applikationer där rent och torrt luftflöde är nödvändigt. Luft som går igenom de inline-installerade ventilatorerna filtreras och torkas innan den förs vidare in eller ut ur de rörsystem de är monterade på. Fasta partiklar avlägsnas ner till 2 mikron via ett partikelfilter och fukt avlägsnas under passagen igenom Air Sentrys silikagel. Enheterna är gjorda för engångsbruk och är lätta att installera och byta i t.ex. en luftledning mellan en kompressor och en hydraultank eller i liknande applikationer. versioner med aktivt kol finns och är idealiska för att avlägsna oönskade gaser och odörer från luft, eller från andra gaser som ventileras ut i atmosfären. Monterningsadaptrar finns tillgängliga vid behov.
Produktformulär

Vid köp skickas en förfrågan till oss. Du har möjlighet att ändra eller godkänna beställningen innan den genomförs.
Du behöver inte förklara vilken produkt det handlar om, det skickas automatiskt till oss.
Kategori:

Beskrivning

Air Sentry L-serien Inline-filter är luftfilter för installation i luftförande ledningar och system. De är inline-konstruerade och är speciellt framtagna för att lätt kunna monteras mellan två rörledningar för effektiv borttagning av fukt och partiklar där ren och torr luft är nödvändig. Det är våran mest sålda produktserie till transformatorer. Andra exempel på arbetsområden är luftutblåsledningar, Vakuumledningar och lågtrycksledningar i kompressorer.

Ytterligare information

Model:

L-141, L-142, L-144