Smörjmedel

Smörjmedel

Det finns många olika typer och kvaliteter av smörjmedel, både vad gäller oljor och fetter. Med ett sämre smörjmedel behöver man använda mer för att uppnå nöjaktig effekt. Dessutom smörja oftare, eller byta ut olja som fort blivit dålig, vilket tar onödig tid.

En dålig produkt kan leda till ökat slitage och kortare livslängd för utrusningen, och ibland är det orsaken till haverier och stillestånd.
Men även högkvalitativa produkter kan ge dålig funktion om de används inom fel användningsområde.

För att välja rätt produkt behöver man förstå hur olika oljor och fetter är sammansatta, vilka egenskaper de har och hur de lämpar sig för olika temperaturer, tryck, hastigheter, belastning osv. samt hur de bäst kan appli-ceras vid specifika förutsättningar.

ROVAB har arbetat i mer än 20 år med specialiserade smörjmedel och har praktisk erfarenhet av användning i olika branscher och under skilda förutsättningar. Det har gett oss kunskap om vad som fungerar, hur det fungerar och varför det fungerar. Med rätt produkt kan man ofta använda en betydligt mindre mängd. Vi vill hitta de bästa och mest kostnadseffektiva produkterna för varje kund!


Fetter

ROVAB säljer allt från enstaka fettuber till så kallade IBC-behållare som rymmer mer än 900 liter. Våra storsäljare är fett till rälssmörjning och specialfett anpassade för gruvdrift. Vi har också ett flertal kvalitetsfetter för allmänsmörjning.

Oljor

ROVAB presenterar ett brett utbud av specialoljor för olika behov, inom huvudgrupperna:

  • Fordons-/motoroljor
  • Transmissionsoljor
  • Hydrauloljor
  • Industrioljor