Luftfiltrering: oljekontaminering från luft

Air Sentry(TM)

Air Sentry D-serien, industriklassade andningsventilatorer för filtrering av luft till känslig utrustning

En av de vanligaste orsakerna till haverier, stillestånd, bakterietillväxt och slamprodukter är olja som blivit kontaminerad av vatten och föroreningspartiklar, så som metall, rost och damm.

När en olja blivit kontaminerad börjar en nerbrytningsprocess som nedgraderar oljans kvalité och egenskaper. Sedan bryts systemet som oljan befinner sig i ner. Det räcker med att dammpartiklar tar sig in för att en nedbrytningsprocess ska starta. Dammet hamnar i oljan och börjar sakta men säkert slita upp små metallpartiklar från ledningarna och oljetankarna. Metallpartiklarna åker runt i systemet och sliter upp större partiklar från väggar och komponenter, vilka börjar orsaka betydande skador i form av nedbrytning av pumpar, kugghjul och hydrauliska komponenter.

Om man föreställer sig den situationen, men också lägger till vatten, blir skadorna ännu mer betydande: syre tar sig till uppskrapade platser och till lösa metallpartiklar som börjar rosta. Rostet blandas in i oljan tillsammans med andra partiklar och sätter igång en nedbrytning av oljemolekylerna, vilket resulterar i slamprodukter. När dessa slamprodukter fastnar på väggar och i komponenter skapas gynnsamma miljöer för nedbrytningsbakterier som börjar ”äta” oljan och producera mer kontaminationsprodukter. Dessa bakterier behöver inte nödvändigtvis syre, utan producerar egna gaser, så som koldioxid och metan – vilket leder till gasbubblor som orsakar ännu större mekaniska skador. Och om det inte vore nog så kan de även producera ren syra, vilket snabbar upp rostningsprocessen och kan leda till enorma och skador som inte kan repareras.

Air Sentry diagram - hur funkar det

Det finns olika sätt att skydda sig mot nedbrytning av oljan, och en andningsventilator är den första försvarslinjen. Igenom att torka och filtrera luften som tar sig in till oljesystemet kan man förhindra fukt och partiklar. Oftast räcker det med en ventilator per system, I välutvecklade system brukar luft bara ha en väg att ta sig in och ut.

Om din olja redan har blivit kontaminerad eller ett luftfilter inte är tillräckligt så är den andra försvarslinjen ett kraftigt oljefilter som kontinuerligt kan rena oljan och förhindra att en nedbrytningsprocess kan fortgå. Oljefiltrering kan tillsammans med en andningsventilator återställa en redan kontaminerad olja, så länge den inte har brutits ned för mycket, och kan öka en ny oljas livslängd med flera år

Vi på ROVAB har i snart 30 år utvecklat ett produktsortiment för de mest krävande jobben i norden. Vi erbjuder oljeunderhåll för allt ifrån entreprenader och lantbruk, till gruvor, el-industri, marina applikationer och tillverkningsindustri. Idag har vi haft en av världens ledande andningsventilatorer, Air Sentry, i över 20 år, och kan erbjuda både breda och specifika lösningar till små och stora företag.

Läs gärna också om Oljefiltrering!

Rovabs Andningsventilatorer: